artwork > bodies

common sense
common sense
metallic on canvas
175x44cm
2009